zu bisherigen Seiten!
al paĝo 2
Germana Esperanto-Biblioteko AAlen
nia logo22.11.2018 klereco bezonas librojn! nia sidejo Trhaus Aalen    

Jen la listo de nia
nuntempa stoko

"libroj", 18-06-25
kiel pdf (13 MB) aŭ
txt (9,6 MB/aŭ rar).


Baustelle / retejo estiĝanta www.esperanto.keepfree.de (antaŭe: esperanto-aalen.de):
Unter dieser Internetadresse werden bald weitere neue Inhalte hinterlegt.
/ Per tiu ĉi retadreso vi baldaŭ trovos pliajn novajn enhavaĵojn.


 
2018-09-25:
Kolego Andrew Sly multe laboras preparante transskribo-projektojn por la Kanada tekstkolekto fadedpage.org
[laŭ mia supozo temas pri https://www.fadedpage.com/ kaj https://www.pgdpcanada.net/c/default.php] - jen bela ekzemplo de tia laboro.
Per la retlisto bibliotekoj li petis subtenon per altkvalite skanitaj paĝoj.
Ni volonte helpas al tiu projekto, sed alta kvalito samtempe ja kvazaŭ "kostas" grandan spacon.
Do ne plu taŭgas por sendi retletere. Tial ni jen deponas kelkaj aktualajn paĝojn:
 
Titolo: Kiel plaĉas al vi: komedio en kvin aktoj
Aŭtoro: William Shakespeare
Tradukinto: Ivy Kellerman Reed
Eldona urbo: Washington, D.C., Usono
Eldonjaro: 1910
Tradukita por La Sesa Internacia Kongreso de Esperanto
 
  kovrilpaĝo, antaŭtitola paĝo, titolpaĝo,
posttitola paĝo, enkonduka paĝo,
paĝo 18
paĝo 19
paĝo 46

2018-07-06:
 
 
Im Netz konsultierbare Kataloge (OPAC) können wir nicht anbieten;
die Katalogdatensätze sind nur in unserem Bibliotheksrechner aktuell.
Jedoch werden sie regelmäßig in Textform exportiert. Sie dienen der
Information unserer Benutzer und sind daher frei verfügbar. Im Juni
überließen wir eine aktuelle Liste einem Freund, der den Katalog der
Pariser Esperanto-Biblioteko Hippolyte Sebert E.B.H.S. betreut,
    Nia kolekto ja ne havas/havis eblecon, mem oferti rete konsulteblan
katalogon. Do nur la katalogeroj en nia komputoro estas daŭre
aktualaj. Sed jeokaze ni disponigas la liston en nia retejo, vd. supre!
En Junio 2018 ni sendis ĝin ankaŭ al amiko nia, kiu volontule laboras
en la Pariza Esperanto-Biblioteko Hippolyte Sebert E.B.H.S. Li kapablis,
bone aldoni ĝin al la tiea katalogo, per kiu nun eblas serĉi ankaŭ rete:
und nun kann man unseren Bestand auch im Netz recherchieren: jen!     

2018-06-28: kiel supre dekstre videblas, nun disponeblas nova librolisto, kp. ankaŭ tie!

2018-06-02 / aldone: 2018-06-22: Master-tezo el la jaro 1973 (M. Huber)
 


Verantwortlich für die Seiteninhalte / respondeca por la enhavo:
Utho Maier, direktoro, espbib@mail.de
· 2018-11-22 ·(08:03:09) ·um·