re!   paĝo 2
Germana Esperanto-Biblioteko AAlen
nia logo22.11.2018 klereco bezonas librojn! nia sidejo Trhaus Aalen    

Jen la listo de nia
nuntempa stoko

"libroj", 18-06-25
kiel pdf (13 MB) aŭ
txt (9,6 MB/aŭ rar).

   

=>
16. Aalener
Esperanto-
Kulturpreis
2018


Baustelle / retejo estiĝanta www.esperanto.keepfree.de (antaŭe: esperanto-aalen.de):
Unter dieser Internetadresse werden bald weitere neue Inhalte hinterlegt.
/ Per tiu ĉi retadreso vi baldaŭ trovos pliajn novajn enhavaĵojn.


2018-07-06: nova ebleco rete katalogumi
. . . . . . . . . .
2018-06-28: kiel supre, dekstre videblas, nun disponeblas nova librolisto, kp. ankaŭ tie!

2018-06-02 / aldone: 2018-06-22:

S-ano Thierry Saladin science laboras pri la temo, kiun Margaret Huber jam en la jaro 1973
prilaboris en sie master-tezo por la universitato de Ottawa.
Intertempe li kontaktiĝis kun s-ino Huber kaj eksciis, ke ŝi mem ne plu disponas pri sia verko;
ŝajne ankaŭ la universitato ne plu povas disponigi ĝin.

Ni havas kopion en nia stoko, intertempe katalogita sub n-ro 16A213:
Huber, Margaret: The Esperanto Pressure Group at the League of Nation 1920-1925 :
A memoir prepared under the direction of Prof. Dimitri Kitsikis, History Department,
University of Ottawa, in partial fulfillment for the requirements of a Master of Arts.
- Ottawa : University of Ottawa, 1973. 146+4 p.

Ĉiukaze, la temo indas publikan alireblon de la verko.
Tial ĝi estas havebla tie, tuj, se estos alveninta la jesa respondo de la aŭtorino,
ĉar laŭ niaj informoj ŝi havas la aŭtorrajtojn {estis provizore nur lokarete!}
rete:
Margaret Huber, The Esperanto Pressure Group at the League of Nations, 1920-1925
(Univ. Ottawa, master thesis 1973).pdf (12 MB) [sama dokumento, sed mallonga dosiernomo]


Verantwortlich für die Seiteninhalte / respondeca por la enhavo:
Utho Maier, direktoro, espbib@mail.de
· 2018-11-22 ·(08:18:43) ·um·